KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

KA205 - Стратегически партньорства за младежта

Проектът ExSport Us Erasmus+ се занимава с явлението тормоз сред младите хора.

Проектът се фокусира върху използването на неформалното образование и спорт като инструменти на приобщаващото образование с цел насърчаване на социалното приемане.

Този проект е съвместна работа на Champions Factory (България), Aventura Marao Club (Португалия) и L’Orma (Италия).