Dissemination event

Събития за разпространение: Тези събития бяха проведени във всички страни партньори, за да се насърчи разпространението на резултатите и използването на дейностите, разработени сред спортни инструктори, треньори и преподаватели. Някои от тези събития бяха проведени онлайн и послужиха за повишаване на осведомеността по въпроса с тормоза, докато участниците във физическите срещи имаха и възможността да тестват някои от дейностите, включени във формата на обучение по проекта.