2ºTPM

На 10 февруари 2020 г. партньорските организации се срещнаха в Милано, Италия, за да прегледат напредъка на проекта. От първата среща е проведено изследване за феномена тормоз сред младите хора и са обсъдени неговите констатации и резултат.